De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg
(ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.
In deze folder leest u wat u daarvan merkt.

Leave a reply