Algemene Informatie

• Een afspraak afzeggen méér dan 24 uur van te voren kan kosteloos. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het secretariaat of met uw behandelaar.

• Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

• Om uw behandeling te kunnen uitvoeren zal er in een beveiligde omgeving een elektronisch
dossier worden aangemaakt. De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar, hierna zal het
worden vernietigd. U heeft het recht om gegevens uit uw eigen dossier op te vragen of te
vernietigen, uitzonderingen daargelaten. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te
dienen en dient u zich te legitimeren.

• Wij schrijven geen verklaringen rondom situaties waar direct materieel of juridisch belang
bij is gemoeid.

• De behandeling wordt vergoed (m.u.v. uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar indien er
sprake is van een DSM-V diagnose die volgens de zorgverzekeraar onder vergoede zorg valt.
U ontvangt maandelijks een factuur van uw zorgverzekeraar.

• Parkeren voor de deur kan gratis tot 18:00. Na 18:00 is het betaald parkeren.

• Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt
toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. De geheimhoudingsverplichting
blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan. Het beroepsgeheim is niet
absoluut. Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag (bij
toestemming van u als cliënt) en moet (wanneer er sprake is van een reëel gevaar voor uzelf
of andere personen, of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of rechterlijk
bevel) doorbreken.

• Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen.
Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Mocht u er samen niet
uitkomen kan er een gesprek worden ingepland met uw regiebehandelaar. Vaak leidt een
gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet
wegnemen? Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover kunt op de website vinden in het kwaliteitsstatuut.

Wachttijden

De wachttijd is 3 weken

Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren.
Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding.
De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen.
Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar.

Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden

 • Psychologenpraktijk Ago

  We hebben de vaardigheden, de middelen en de tijd . . .
  LEES VERDER
 • Hulpverleners

  In ons team zijn de verschillende vaardigheden vertegenwoordigd. . .
  LEES VERDER
 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   08.30 - 17.00
  • Telefonisch bereikbaar
  • Maandag - Vrijdag
   09.00 - 17:00

Jeugd 2024

Helaas kunnen vanaf 1 januari 2024 jeugdigen wonend in Den Haag niet meer direct/ met een toeleiding van de gemeente bij ons worden aangemeld.

Omdat de problematiek van het kind echter invloed heeft op het hele gezin, wat begrijpelijk bij ouders vaak spanning/stress teweeg brengt, kunnen de ouders zichzelf via de huisarts bij ons aanmelden.

Via deze weg, kunnen wij alsnog uw kind en u als ouder begeleiden/ondersteunen/behandelen.

Jullie zijn bij ons van harte welkom! We helpen jullie graag weer samen op weg!

Wij kunnen u helpen

 • Kind en Jeugd

  Onze visie is dat er bij elke zorg rondom een kind er ook een sterke invloed is vanuit het gezin of vanuit andere belangrijke personen en relaties.

 • Systeemtherapie

  Bij systeemtherapie wordt gekeken naar de problematiek in samenhang met uw systeem.

Wij zetten in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein, zodat de client zo snel mogelijk op de juiste plek wordt geholpen. We gebruiken methoden waarvan is bewezen dat ze effectief zijn en onze behandelaren zijn opgeleid om u de behandeling te bieden die bij ú past: maatwerk.

Hoe de behandeling wordt vormgegeven hangt af van uw hulpvraag en behoefte. Wij maken onder andere gebruik van:

       EMDR          Cogmed         Diagnostiek          CGT           Mindfulness     Psychotherapie

 • Klanttevredenheidsonderzoek.

  We vragen u éénmalig mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek.

 • Start onderzoek