diagnostiek1

Behandelingen

Diagnostiek 

 

het gericht verzamelen van informatie met als doel verantwoorde besluitvorming rondom specifieke vragen.

Deze bijdrage richt zich tot professionals die diagnostiek ten behoeve van advisering verrichten.
Men verwacht van hen een diagnose én een advies met een voorstel voor behandeling. Op grond van dit advies kan een gerichte verwijzing plaatsvinden. De behandelaar zal vervolgens – in goed overleg met de cliënt – de behandeldoelen specificeren en bepalen hoe deze te bereiken. Hij maakt samen met de cliënt een plan van aanpak.
Hij herhaalt de diagnostiek niet, maar vult deze aan indien dat noodzakelijk is voor zijn behandeling.