Kosten

De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg
(ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.
In deze folder leest u wat u daarvan merkt.

Vergoeding

We hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract voor zowel basis generalistische zorg als specialistische GGZ. Dat betekent dat de zorg wordt vergoed indien er sprake is van een vergoede diagnose. U dient rekening te houden met uw eigen risico, wat inhoudt dat de eerste zorg kosten die u in dit jaar maakt, voor uw eigen rekening zijn. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede diagnoses

Relatieproblemen zonder overige diagnoses bij partners zoals angst, depressie, obsessies, e.d. worden niet vergoed. Ook aanpassingsstoornissen worden niet vergoed. Van een aanpassingsstoornis spreken we als er levensomstandigheden zijn die leiden tot klachten zoals angst, depressie en/of gedragsproblemen, maar die beschouwd worden als een normale reactie op een ingrijpende situatie.

Kind en jeugd

De behandeling van Jongeren en kinderen tot 18 jaar wordt betaald vanuit de gemeente en daarbij is bovenstaande niet van toepassing. Deze behandelingen worden volledig vergoed.

Vereisten

Bij het eerste gesprek is het belangrijk om het volgende mee te nemen. Met de juiste gegevens kan de betaling met de verzekeringsmaatschappij geregeld worden.

  • Een kopie van uw paspoort of id-bewijs.
  • Verwijsbrief van de huisarts.
  • Verzekeringsbewijs/ verzekeringsnummer
  • Burgerservicenummer

Zelfbetalers

Als u geen verwijzing heeft van de huisarts voor de basis/specialistische GGZ en komt u voor niet verzekerde zorg, zijn de kosten voor uw eigen rekening. U krijgt dan een factuur van ons met een tarief van € 95,= per 45 minuten.

Overige kosten

 

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten.

Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

U kunt buiten de openingsuren, ook in het weekend, een bericht inspreken op ons antwoordapparaat en zo tijdig afzeggen.