Scroll Top
Madame Curielaan 10, 2289 CA Rijswijk
Kosten
De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg
(ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.

Vergoeding

We hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract voor zowel basis generalistische zorg als specialistische GGZ. Dat betekent dat de zorg wordt vergoed indien er sprake is van een vergoede diagnose. U dient rekening te houden met uw eigen risico, wat inhoudt dat de eerste zorg kosten die u in dit jaar maakt, voor uw eigen rekening zijn. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede diagnoses

Relatieproblemen zonder overige diagnoses bij partners zoals angst, depressie, obsessies, e.d. worden niet vergoed. Ook aanpassingsstoornissen worden niet vergoed. Van een aanpassingsstoornis spreken we als er levensomstandigheden zijn die leiden tot klachten zoals angst, depressie en/of gedragsproblemen, maar die beschouwd worden als een normale reactie op een ingrijpende situatie.

Kind en jeugd

De behandeling van Jongeren en kinderen tot 18 jaar wordt betaald vanuit de gemeente en daarbij is bovenstaande niet van toepassing. Deze behandelingen worden volledig vergoed.

Vereisten

Bij het eerste gesprek is het belangrijk om het volgende mee te nemen. Met de juiste gegevens kan de betaling met de verzekeringsmaatschappij geregeld worden.

Zelfbetalers

Als u geen verwijzing heeft van de huisarts voor de basis/specialistische GGZ en komt u voor niet verzekerde zorg, zijn de kosten voor uw eigen rekening. U krijgt dan een factuur van ons met een tarief van € 95,= per 45 minuten.

Overige kosten

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten.

Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

U kunt buiten de openingsuren, ook in het weekend, een bericht inspreken op ons antwoordapparaat en zo tijdig afzeggen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

Algemene Informatie

Een afspraak afzeggen méér dan 24 uur van tevoren kan kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of met uw behandelaar.

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht.

Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Om uw behandeling te kunnen uitvoeren zal er in een beveiligde omgeving een elektronisch
dossier worden aangemaakt.

De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar, hierna zal het worden vernietigd. U heeft het recht om gegevens uit uw eigen dossier op te vragen of te vernietigen, uitzonderingen daargelaten.

Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen en dient u zich te legitimeren.

Wij schrijven geen verklaringen rondom situaties waar direct materieel of juridisch belang bij is gemoeid.

De behandeling wordt vergoed (m.u.v. uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar indien er sprake is van een DSM-V diagnose die volgens de zorgverzekeraar onder vergoede zorg valt.


U ontvangt maandelijks een factuur van uw zorgverzekeraar.

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld.

De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Het beroepsgeheim is niet absoluut.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag (bij toestemming van u als cliënt) en moet (wanneer er sprake is van een reëel gevaar voor uzelf of andere personen, of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of  rechterlijk bevel) doorbreken.

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar.

Mocht u er samen niet uitkomen kan er een gesprek worden ingepland met uw regiebehandelaar. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen?

Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover kunt op de website vinden in het kwaliteitsstatuut.