Kind en Jeugd

kind-en-jeugd

Helaas kunnen vanaf 1 januari 2024 jeugdigen wonend in Den Haag niet meer direct/ met een toeleiding van de gemeente bij ons worden aangemeld.

Omdat de problematiek van het kind echter invloed heeft op het hele gezin, wat begrijpelijk bij ouders vaak spanning/stress teweeg brengt, kunnen de ouders zichzelf via de huisarts bij ons aanmelden.

Via deze weg, kunnen wij alsnog uw kind en u als ouder begeleiden/ondersteunen/behandelen.

Jullie zijn bij ons van harte welkom! We helpen jullie graag weer samen op weg!

een kind grootbrengen doe je niet alleen

Wij vinden het belangrijk om jullie kind en zijn of haar klachten te zien in relatie tot de omgeving. Dat maakt dat we hulpvragen rondom kinderen behandelen vanuit de visie van systeemtherapie (ook wel gezins- en partnerrelatietherapie). Ouders en belangrijke anderen spelen in deze vorm van therapie een grote rol in de behandeling en de oplossing van de klachten. We willen niet alleen jullie kind begrijpen maar ook het ‘systeem’ waarin het opgroeit. Dus werken we ook met ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, die ene betrokken buurman of -vrouw en natuurlijk school. Ook wordt er rekening gehouden met belangrijke afwezigen.

Praktisch ziet een traject bij Ago psychologenpraktijk er na aanmelding als volgt uit:

Intake: Wij werken systemisch en dat wil zeggen dat we alle gezinsleden betrekken in het hulpverleningstraject. We nodigen bij de intake alle gezinsleden uit van het gezin van het kind dat vastloopt., Het probleem wat jullie ervaren is voor alle gezinsleden voelbaar. Het is helpend om alle gezinsleden te horen om zo een goed beeld te krijgen van jullie probleem, maar ook om er een andere blik op te krijgen

Eerst: 10 gesprekken

Het doel van deze fase van gezinsdiagnostiek is dat we inzichten krijgen waardoor gedragsverandering kan ontstaan. Jullie krijgen een andere en completere kijk op elkaar. Ook lukt het beter om in elkaars basisbehoeften[1] te voorzien. We proberen eenmaal per week een sessie met het gezin/steunsysteem en eenmaal per week een sessie met het kind/de jongere te plannen. De vragen die centraal kunnen staan zijn:

  • Wat zijn jullie verwachtingen en wat is er nodig om jullie doel te bereiken?
  • Hoe zijn de klachten ontstaan en wat is de impact op jullie?
  • Wat zijn de krachten en lasten binnen jullie gezin?
  • Welke basisbehoeften staan bij jullie onder druk?
  • Wie kunnen er ter ondersteuning betrokken worden bij jullie gezin?

[1] Basisbehoeften zijn: veiligheid, verbondenheid met anderen, zelfexpressie, spel en spontaniteit, zelfwaardering, autonomie en realistische grenzen.

 

Wat gebeurt er hierna?
Na de tien gesprekken plannen we een moment om samen te kijken naar wat er tot dan toe bereikt is. De behandelaar zal indien nodig voorafgaand aan dit gesprek de informatie uit de tien gesprekken bespreken met het multidisciplinaire team en zo met een advies komen. Het vervolg wordt in samenwerking met jullie gezin/systeem besproken.

Vaak zijn er na de eerste tien gesprekken voor jullie al zaken veranderd doordat jullie anders naar elkaar kijken en meer inzichten hebben gekregen. Mogelijk kunnen jullie daardoor op eigen kracht weer verder.

Mocht er tijdens de evaluatie wel nog een hulpvraag zijn, dan biedt Ago de volgende (combinaties van) opties:

Oudergroepen
Onder begeleiding van een groepstherapeut worden (persoonlijke) thema’s bespreekbaar gemaakt. Ouders kunnen hier hun vragen en ervaringen delen in een groep met gelijkgestemden. Ze kunnen van elkaar leren met betrekking tot opvoedvaardigheden en problemen waar ze tegen aanlopen in de opvoeding.

Kindergroepen / groepen voor jongeren
Onder begeleiding van een groepstherapeut worden (persoonlijke) thema’s bespreekbaar gemaakt. De kinder-/jongere groep biedt ondersteuning en leerervaringen. Kinderen kunnen nieuwe vaardigheden van elkaar leren en ervaringen met elkaar delen. De kinderen en jongeren worden ingedeeld op basis van leeftijdsfase en niet direct op problematiek.

Psychodiagnostiek
Ondanks dat we steeds voorzichtiger zijn met het ‘plakken van diagnoses’, kan het zijn dat één van de lasten binnen het gezin, problematiek bij het kind is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bij een kind sprake is van een ontwikkelingsstoornis als AD/(H)D of autisme, of dat er in het intelligentieprofiel factoren zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Indien hier een vermoeden van is, en het helpend lijkt om een diagnose te stellen, kan diagnostisch onderzoek ingezet worden.

Ouders en kind: ‘ervaringsleren’
De ouders en het kind gaan samen ‘doen’ in de therapieruimte. Denk aan creatieve opdrachten, spel en beweging. Op deze manier kunnen ouders leren om in de basisbehoeften van het kind /de jongere te voorzien. Ervaren staat hierbij centraal. Met name de basisbehoeften verbinding, autonomie, en spontaniteit en spel krijgen de aandacht.

Individuele begeleiding jongere/kind
Individuele behandeling kan ingezet worden indien er sprake is van persoonlijke thema’s of trauma’s die uitgewerkt dienen te worden.

Individuele behandeling ouder(s)/ relatietherapie
Behandeling voor ouders kan ingezet worden indien er persoonlijke verhalen of problemen zijn bij ouders die ingrijpen op de gezins-/opvoedsituatie. Hierbij kan worden gedacht aan individuele gesprekken of relatietherapie.