Kind en Jeugd

kind-en-jeugd

Ouderbegeleiding

Onze visie is dat er bij elke zorg rondom een kind er ook een sterke invloed is vanuit het gezin of vanuit andere belangrijke personen en relaties.
Dat betekent dat gedrags- en leerproblemen beter te verhelpen zijn wanneer met al deze personen wordt samengewerkt.

Vrijwel alle ouders die naar het AGO komen krijgen om deze reden begeleidende gesprekken aangeboden.
Sommigen zijn hier verbaasd over: “Het gaat toch niet om mij, maar om mijn kind?’’.
Onze opvatting is dat ouders/opvoeders betrokken moeten worden bij de hulpverlening.

U vervult namelijk een belangrijke rol in het leven van een kind. Je kan het kind niet los zien van de invloed van ouders en andersom.
Vandaar dat het onze werkwijze is dat in principe naast de hulp aan het kind ook de ouders worden begeleid.

Diagnostiek

Diagnostiek kan worden ingezet wanneer kinderen klachten ervaren of stagneren in hun ontwikkeling, en men wil onderzoeken waar dit uit voortkomt.
Uit diagnostisch onderzoek zullen nieuwe inzichten en (be)handelingsadviezen voortvloeien.

Diagnostiek kan onder andere worden ingezet bij een vermoeden van:

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Leerproblemen
  • ADHD
  • Autisme

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen.
Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op.
Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee.

De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.