Groepstherapie

groep

Mindfulness

elke tien weken start er een mindfulnestraining,
bestaande uit 8 sessies van een uur.
Deze sessies vinden wekelijks plaats op woensdagen om 9.00.

COMET

Elke kwartaal begint een comet training (training voor positief zelfbeeld)
bestaande uit 8 sessies van een uur.
Deze sessies vinden wekelijks plaats op maandagen om 9.00.