Groepstraining Mijn eigen weg voor vrouwen en mannen tussen de 16 en 25 jaar

Bij voldoende aanmelding begint er in september een groepstraining Mijn eigen weg voor jonge vrouwen tussen de 16 en 25 jaar. De training is bedoeld om handvatten te geven hoe je om kunt gaan met sociale druk, zelfbeeld, verwachtingen vanuit de omgeving, FoMO. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling en zelfbeeld.

De training bestaat uit 6 sessies van 2 uur.

Mocht je interesse hebben, dan kun je je wenden tot je behandelaar of contact opnemen met het secretariaat.

Leave a reply