privacy
 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.
 • Werktijden Hulpverleners

  Hier bij AGO hebben we individuele hulpverlenerslijsten. Klik hieronder om het huidige tijdschema voor onze hulpverleners te bekijken.
  Lees verder
 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   8.30 - 17.00
  • Zaterdag
   Gesloten
  • Zondag
   Gesloten
 • Aanmelden

  • U kunt zich telefonisch aanmelden
  • Maandag - Donderdag
   8.30 - 12.30 / 13:00 - 17:00
  • Vrijdag
   8.30 - 12.00

AGO

wil een laagdrempelige professionele instelling zijn, waar volwassenen en kinderen terecht kunnen voor psychologische zorg.

Dit houdt in dat wij, in lijn met de uitkomsten van effect-onderzoek, een goede werkrelatie met de cliënt centraal stellen.
Daar hoort bij dat intake, diagnostiek en behandeling bij dezelfde behandelaar plaatsvinden, tenzij de cliënt dit zelf anders wil.

Verder werken wij integratief, dat wil zeggen dat wij vanuit verschillende stromingen in het vak naar een probleem kijken en daarbij steeds die behandelmethode kiezen die het meest past bij de persoon van de cliënt. Daarbij horen heldere vragen en doelen.
Deskundig, met respect en optimisme, laagdrempelig en neutraal willen we onze cliënten tegemoet treden.

Hoewel wij integratief werken, heeft het systeemdenken altijd aan de basis van AGO gestaan.
Dit houdt in dat wij een individu en diens klachten en hulpvraag altijd in zijn/haar relationele context beschouwen en zo nodig of nuttig belangrijke anderen bij de behandeling betrekken.

Bij de keuze van de behandelmethodes hebben evidence-based behandelmethodes uiteraard de voorkeur.
Echter, evidence-based is niet genoeg.
Er zijn talloze programma’s waarvan de effectiviteit is aangetoond, maar niet alle programma’s sluiten aan bij de persoonlijke stijl van de cliënt.
Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat bidden aantoonbaar effectief is bij psychisch lijden; het aantal cliënten echter dat daarvoor openstaat is in de huidige tijd zeer gering.
En dan geldt weer het belang van de werkrelatie en dus het vermogen van de behandelaar om zicht te voegen in de belevingswereld van de cliënt:
uit alle effectonderzoek tot dusver blijkt dat de kwaliteit van de werkrelatie 80% van het succes bepaalt.

Daarnaast is het zo dat veel evidence-based programma’s gericht zijn op klachtenreductie.
De vraag echter hoe de klachten zijn ingebed in persoon en situatie van de cliënt, dus wat de betekenis en de functie is van de klachten in zijn/haar psychische en relationele context is van groot belang, ook voor de kwaliteit van de werkrelatie. En daar houden dus rekening mee in planning en verwachtingen t.a.v. de behandeling.

De visie van AGO is ook altijd gericht geweest op een wijze van hulpverlenen die de cliënt in zijn/haar eigen kracht zet en daarmee zolang duurt als nodig maar ook zo kort als mogelijk.

Dit principe is in overeenstemming met het streven van de zorgverzekeraars. Iemand langdurig hoogfrequent zien is niet per definitie beter en kan ook contraproductief zijn.
Wij pretenderen als AGO dat wij altijd alert zijn op de vraag of (de intensiteit van de) therapie een meerwaarde heeft ten opzichte van geen (of minder intensieve) behandeling.

Niettemin blijft er toch een groep cliënten over die langdurige zorg nodig heeft zonder dat er sprake is van uitzicht op genezing.
We hebben voor sommige van deze cliënten een functie van stabilisering en crisisbeheer.
Bij anderen is wel genezing mogelijk of een veel betere coping met beperkingen, maar neemt dit gewoonweg meer tijd.