zorgpaden
 • Wachttijden

  De wachttijd is 3 weken

  Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren. Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding. De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen. Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

  Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.
 • Wij werken volgens zorgstandaarden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.nedkad.nl. Daar vindt u cliëntversies van multidisciplinaire richtlijnen (angst en depressie, individueel zorgplan en behandeling.)
  Graag verwijzen wij ook naar de website www.Thuisarts.nl voor standaarden die u van ons kan verwachten.

  Stoornissen

  Behandeling

  Somatiek-gerelateerde stoornissen

  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Schemagerichte therapie
  • PST Probleemoplossende therapie
  • Psychodynamische psychotherapie

  Eetstoornissen

  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Schemagerichte therapie
  • Exposure in vivo therapie
  • Psychodynamische psychotherapie
  • Paniek management
  • PST sociale vaardigheidstraining (als er ook sprake is van sociaal fobische paniekklachten)

  Persoonlijkheidsstoornissen

  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Schemagerichte therapie
  • Psychodynamische therapie
  • PST

  Angst

  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Exposure in vivo
  • Psychologische paniekmanagement
  • Cognitieve herstructurering (indien disfunctionele cognities een belangrijk kenmerk zijn)
  • PST
  • Relaxatietherapie

  Bipolair

  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Schemagerichte therapie
  • PST
  • Mindfulness based cognitieve gedragstherapie
  • Er is altijd een psychiater betrokken bij de behandeling.

  Depressie

  • CGT Mindfulness based
  • CGT Cognitieve gedragstherapie
  • Psychodynamische psychotherapie
  • PST
  • Schemagerichte therapie

  Pervasieve stoornis

  • Mindfullness based CGT
  • CGT Cognitieve gedragstherapie

  ADHD/add

  • o.a. CGT Cognitieve gedragstherapie

  PTSS

  • o.a. EMDR

  Toevoegingen zorgproducten

  Aan ieder Zorgpad kan een ingrediënt worden toegevoegd

  • Mindfullness training individueel en/of in een groep
  • Met name bij angst en depressie zorgpad.
  • 8 (groeps)sessies
  • COMET zelfbeeldtraining
  • De cliënt heeft baat bij een positiever zelfbeeld. Er moet wel sprake zijn van zelfinzicht en de lijdensdruk moet laag zijn
  • 8 (groeps)sessies
  • Inzet systeemtherapie
  • Bij alle diagnose-groepen kan op indicatie systeemtherapie worden ingezet; de indicatie is dat er aanwijzingen zijn dat de naaste omgeving (partnerrelatie en/of gezin) betrokken is bij maladaptieve coping die leidt tot onderhouden van klachten en/of dat de naaste omgeving behulpzaam kan zijn bij het reduceren of oplossen van klachten. Initiatief tot systeemtherapie kan liggen bij cliënt of behandelaar maar wordt aan dit criterium getoetst.

  Tijdsduur

  De gemiddelde behandeling duurt 900 minuten bij Ago.

  Bij intake wordt de zwaarte van de zorg gemeten door o.a. de 4dkl af te nemen en de CQ-48, in combinatie met het klinische oordeel van de regiebehandelaar en het multidisciplinaire team.
  De tijdsduur en intensiteit wordt getaxeerd in de intakefase en vastgelegd in het behandelplan. Evaluatie momenten zijn er op verschillende momenten.

  Na 5 en 10 gesprekken en aan het einde van een behandeltraject. Als doelen zijn bereikt en cliënt op eigen kracht verder kan , wordt de behandeling beëindigd.

  Zorgzwaarte

  De zorgzwaarte wordt vooralsnog bepaald op basis van de ervaring die in het multidisciplinair team aanwezig is.
  De mogelijkheid om deze zorgzwaarte  te bepalen op basis van screeningsinstrumenten staat nog maar in de kinderschoenen, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt door wetenschappelijk onderzoekers.
  Wij maken gebruik van beslisinstrumenten die op dit moment daarvoor worden aangeboden en gaan mee in de ontwikkeling daarvan.

  Intussen wordt de zwaarte getaxeerd op basis van:

  • Hulpverleningsgeschiedenis; op dezelfde op verschillende diagnoses
  • Ernst van de primaire enkelvoudige diagnose, blijkt uit klachtenlijsten en DSM-diagnose; duur; recidive/geen recidive
  • Complexiteit van de diagnose, zijn er secundaire diagnoses naast de primaire, en welke zijn dat.