Disclaimer

 

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting 

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door AGO echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan via de elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met een hulpverlener van AGO.

AGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.


Privacy 

AGO behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt AGO overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (zie Privacybeleid)

 

Links naar andere sites 

Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van AGO.

Linken naar onze website 

Linken naar de website van AGO (www.psychologenpraktijkago.nl) is toegestaan, mits de goede naam van AGO daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van AGO wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

 

Wijzigingen 

AGO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.