klacht-of-compliment

Uw mening telt!

AGO probeert u de zorg en diensten te bieden die aansluiten op uw wensen en behoeften. We horen dan ook graag uw feedback, zowel positief als negatief. Ook een klacht vormt immers een kans om de zorgvoorziening in de toekomst te verbeteren.

 

Ik wil graag:

Als u een klacht heeft en u komt er met de regiebehandelaar niet uit, kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Jacqueline Okkes en Madelon de Fouw zijn de klachtenfunctionarissen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld en u deze officieel wilt maken kunt zich wenden tot de NVGZP.

Voor meer informatie lees de NVGzP klachtenregeling voor cliënten.

Klant tevredenheid

Wij meten de klant tevredenheid door de CQI af te nemen of u kan een compliment of tip geven via de site.
Ook nodigen we uit om een recensie te schrijven op Zorgkaart Nederland.
We krijgen veel positieve feedback op ons werk.
Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich onvoldoende geholpen voelen of onjuist bejegend.
We zijn geen robots en soms past het gewoonweg niet, of nog niet.
We proberen altijd te leren van feedback.

 

De uitkomst van 2023

Aan het einde van de behandeling nemen we een CQI vragenlijst af.

Wat meet de CQI?

CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen.
De scores van de vragenlijst worden binnen verschillende categorieën (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de therapeut, inspraak en keuzevrijheid) opgeteld en gemiddeld.
Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd. Het schoolcijfer van 2023 is een 9.

We hebben een steekproef genomen van alle ingevulde CQI vragenlijsten. We scoren heel goed.  Ter relativering moeten we wel aangeven dat de respons op de vragenlijst bij goed afgesloten trajecten groter is. Als mensen voortijdig met de behandeling stoppen, vullen zij geen CQI vragenlijst in.

Allen uit de steekproef geven aan serieus genomen te zijn, legt de behandelaar goed uit en begrijpt de behandelaar de klachten.
Cliënten vinden altijd dat de aanpak de juiste was en werd het behandelplan naar wens uitgevoerd. De behandeling komt in overleg tot stand.

Onze scores:

Bejegening (1-5):                         5.0
Samen beslissen (1-5):               5.0
Uitvoering behandeling (1-5):   4.5

Zorgkaart Nederland is een website waarop patiënten hun mening kunnen geven over onder andere medisch specialisten,
ziekenhuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, woon- en verpleeghuizen.

 • Wachttijden

  De wachttijd is 3 weken

  Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren. Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding. De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen. Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

  Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.