klacht-of-compliment

Uw mening telt!

AGO probeert u de zorg en diensten te bieden die aansluiten op uw wensen en behoeften. We horen dan ook graag uw feedback, zowel positief als negatief. Ook een klacht vormt immers een kans om de zorgvoorziening in de toekomst te verbeteren.

 

Ik wil graag:

Als u een klacht heeft en u komt er met de regiebehandelaar niet uit, kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Rob Drost en Madelon de Fouw zijn de klachtenfunctionarissen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld en u deze officieel wilt maken kunt zich wenden tot de NVGZP.

Klant tevredenheid

Wij meten de klant tevredenheid door de CQI af te nemen of u kan een compliment of tip geven via de site.
Ook nodigen we uit om een recensie te schrijven op Zorgkaart Nederland.
We krijgen veel positieve feedback op ons werk.
Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich onvoldoende geholpen voelen of onjuist bejegend.
We zijn geen robots en soms past het gewoonweg niet, of nog niet.
We proberen altijd te leren van feedback.

 

De uitkomst van 2020

Aan het einde van de behandeling nemen we een CQ vragenlijst af.

We hebben een steekproef genomen van alle ingevulde CQ vragenlijsten. We scoren heel goed.  Ter relativering moeten we wel aangeven dat de respons op de vragenlijst bij goed afgesloten trajecten groter is. Als mensen voortijdig met de behandeling stoppen, vullen zij geen CQ vragenlijst in.

Allen uit de steekproef geven aan serieus genomen te zijn, legt de behandelaar goed uit en begrijpt de behandelaar de klachten.
Cliënten vinden altijd dat de aanpak de juiste was en werd het behandelplan naar wens uitgevoerd. De behandeling komt in overleg tot stand.

In 2020 (januari t/m december) vulden 262 BGGZ-cliënten van de in totaal 520 de CQ-vragenlijst in.

Onze scores:

Bejegening (1-5):                         5.0
Samen beslissen (1-5):               5.0
Uitvoering behandeling (1-5):   4.5

De behandeling krijgt gemiddeld een 9,5 en het algemene rapportcijfer is een 9,5.
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en dat de behandeling in overleg tot stand komt.
Wij zijn blij met de feedback

Zorgkaart Nederland is een website waarop patiënten hun mening kunnen geven over onder andere medisch specialisten,
ziekenhuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, woon- en verpleeghuizen.

U kunt uw ervaringen met onze locaties en zorgverleners delen via de website van Zorgkaart Nederland.

  • Wachttijden

    Op dit moment zijn vanwege de corona-crisis onze wachttijden langer dan gebruikelijk, ongeveer 8 weken. Op voorhand vindt eerst een korte telefonische intake plaats om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod en behandelmethoden. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.
  • Maak een afspraak

  • Noodgeval

    Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten.

    088 - 357 57 57