Uw mening telt!

AGO probeert u de zorg en diensten te bieden die aansluiten op uw wensen en behoeften. We horen dan ook graag uw feedback, zowel positief als negatief. Ook een klacht vormt immers een kans om de zorgvoorziening in de toekomst te verbeteren.

Ik wil graag:

Als u een klacht heeft en u komt er met de regiebehandelaar niet uit, kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Rob Drost en Madelon de Fouw zijn de klachtenfunctionarissen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld en u deze officieel wilt maken kunt zich wenden tot de NVGZP.

Bij klanttevredenheid

Wij meten de klant tevredenheid door de CQI af te nemen of u kan een compliment of tip geven via de site. Ook nodigen we uit om een recensie te schrijven op de zorgkaart.

We krijgen veel positieve feedback op ons werk. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich onvoldoende geholpen voelen of onjuist bejegent. We zijn geen robotten en soms past het gewoonweg niet  of nog niet. We proberen altijd te leren van feedback.

De uitkomst van 2019

We hebben een steekproef genomen van alle ingevulde CQ vragenlijsten. Aan het einde van de behandeling nemen we dit af. We scoren heel goed. Als relativering moeten we wel aangeven dat de respons op de vragenlijst bij goed afgesloten trajecten groter is. Als mensen voortijdig met de behandeling stoppen , vullen zij geen CQ vragenlijst in.

Allen  uit de steekproef geven aan serieus genomen te zijn, legt de behandelaar goed uit  en begrijpt de behandelaar de klachten. Cliënten vinden altijd dat de aanpak de juiste was en werd het behandelplan naar wens uitgevoerd. De behandeling komt in overleg tot stand.

De behandeling krijgt gemiddeld een 9,2 en het algemene rapportcijfer is een 9,5

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en dat de behandeling in overleg tot stand komt.

Wij zijn blij met de feedback en doen ons uiterste best om de vraag en het aanbod steeds beter op elkaar af te stemmen.

Zorgkaart Nederland is een website waarop patiënten hun mening kunnen geven over onder andere medisch specialisten,
ziekenhuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, woon- en verpleeghuizen.

U kunt uw ervaringen met onze locaties en zorgverleners delen via de website van Zorgkaart Nederland.

  • Wachtijden

    Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De tijd tussen het eerste gesprek (intake ) en de daadwerkelijke behandeling is maximaal 2 weken. Als de wachttijd oploopt raden wij u aan contact op te nemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Om de wachttijd te overbruggen, sturen wij u de eHealth module: Eerste stap naar herstel.
  • Maak een afspraak

  • Noodgeval

    Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten. (070) 302 9820