Privacy verklaring

 

 

 

 

 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons.

Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk.

In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam

AGO psychologenpraktijk

Adres

Geestbrugweg 107

Postcode / woonplaats

2281CJ  Rijswijk

Telefoonnummer

(070) 5142414

Functionaris gegevensbescherming

Arianne van Bavel

E-mailadres

info@psychologenpraktijkago.nl

 

 

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling,

• het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

 

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

 

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

 

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

 

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw behandeling wordt bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij de SGGZ heet dit een ‘DBC’, en bij de BGGZ een ‘Prestatie’. Het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over DBC’s en Prestaties. De zorgaanbieder is verplicht een minimale dataset vertrouwelijk aan DIS aan te leveren. Voorafgaand aan de aanlevering worden de gegevens tweemaal gepseudonimiseerd.

Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een unieke code die niet herleidbaar is tot een persoon. Voor meer informatie zie onderstaand adres:https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/vertrouwelijkheid-data

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het aanleveren van de minimale dataset dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar en een privacyverklaring tekenen, te vinden via onderstaand adres. https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2015/10/Privacyregeling-Opt-out-22-5.pdf

Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

 

5. De bewaartermijn

 

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

 

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

 

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…

Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.

Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@psychologenpraktijkago.nl.

Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

 

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@psychologenpraktijkago.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

  • Wachtijden

    Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De tijd tussen het eerste gesprek (intake ) en de daadwerkelijke behandeling is maximaal 2 weken. Als de wachttijd oploopt raden wij u aan contact op te nemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Om de wachttijd te overbruggen, sturen wij u de eHealth module: Eerste stap naar herstel.
  • Maak een afspraak

  • Noodgeval

    Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten. (070) 302 9820
  • Download Privacyverklaring