Systeemtherapie

systeem-therapie

Bij systeemtherapie wordt gekeken naar de problematiek in samenhang met uw systeem.

Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijke rol speelt in uw leefwereld.
Te denken valt aan het gezin van herkomst, partner, kinderen, familie, werk school, vrienden.

Het systeem waar we in functioneren heeft invloed op onze identiteit en onze klachten.
Psychische aandoeningen hebben andersom invloed op de identiteit, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon.

Doorgaans hebben ze ingrijpende gevolgen voor de sociale relaties en rollen van mensen.
Herstel van een psychische aandoening is dus niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel van sociale relaties en rollen.

Wij vinden het heel belangrijk om, indien nodig, te kijken hoe het systeem het individu beïnvloedt, maar ook hoe het individu invloed heeft op het systeem.

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie zijn specifieke vormen van systeemtherapie.
Bij relatie- en gezinstherapie worden de gesprekken gevoerd met beide partners of het gezin.

Omdat u als partners of gezin intensief met elkaar omgaat, is het belangrijk dat dit gebeurt in een rustige, open en evenwichtige sfeer.
Toch beïnvloedt u elkaar steeds door verschillende gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.
Door de wisselwerking met de andere gezinsleden is dit een zeer gecompliceerd proces.

Hierdoor kunnen er kleinere maar ook grote problemen ontstaan.
U kunt bij deze situaties denken aan ruzies tussen één of meerdere gezinsleden of een persoonlijk probleem van één gezinslid dat zoveel eist van de andere gezinsleden dat dit de draagkracht van het gezin te boven gaat.
Ook een andere ingrijpende gebeurtenis zoals gezinsuitbreiding, ernstige ziekte of het verlies van een gezinslid kan leiden tot problemen binnen de relatie of het gezin.

Samen met beide partners/de gezinsleden brengt de therapeut de problemen in de relatie in kaart.
Vervolgens gaat men tijdens de gesprekken samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen.

Het doel van relatie- of gezinstherapie is om de problemen te verduidelijken en de partners/gezinsleden vaardigheden aan te leren om beter met elkaar te communiceren.
Er wordt gestreefd naar een betere omgang met elkaar.
Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners/het gezin, bevredigend wordt.

De systeemtherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen; beide partners/de gezinsleden, zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de therapie te laten slagen.