groep

Behandelingen

Behandelingen Algemeen

Herstel

De behandeling is gericht op herstel en dat betekent dat we ook aandacht hebben voor uw krachten en zaken die u ondersteunen. De behandeling is er op gericht uw bestaande kracht in te zetten of te versterken.

De Yucelmethode en de KOP methode zetten we daarbij vaak in.

Effectief bewezen behandelingen

In u behandeling worden methoden gebruikt waarvan is bewezen dat deze effectief zin.
We kijken naar wat u belangrijk vindt en wilt bereiken.

Apps en eHealth-modules

Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel.

De behandeling kan ook (deels) digitaal plaatsvinden middels videobellen, in combinatie met E-health.

SGGZ

Als zwaardere zorg nodig is of u met lichtere zorg toe kan, dan hebben we de mogelijkheid om u een passend SGGZ traject aan te bieden.
In overleg met de huisarts kunnen wij dat samen met u realiseren.
Voor lichtere hulp kunt u denken aan maatschappelijk werk of gesprekken bij een verpleegkundige bij de dokterspraktijk (POH).
Ook als andere ondersteuning wenselijk is, helpen we u daarbij. Denk aan:

Andere vormen van zorg, ondersteuning vanuit uw gemeente of werkgever, of steun van familie of vrienden

Reflecteren

We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. daarom zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart.
Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.

Daarom vragen we u af en toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor.
We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren en verbeteren.

Naasten

Naasten worden betrokken bij de behandeling waar nodig. In het intakegesprek wordt samen met de cliënt gekeken waar naasten kunnen worden betrokken. Soms  worden partners  of ouders en sommige gevallen vrienden tijdens het traject uitgenodigd om een sessie bij te wonen. Om informatie te verstrekken of om te kijken waar de naasten kunnen ondersteunen. Ago vindt het belangrijk het netwerk te betrekken. Wij doen als het nodig is Systeem gesprekken. (Een systeem is een relatie of een gezin.)

Met de o.a. de Yucel methode brengen wij in kaart wat steunfiguren zijn en beslissen we samen met de cliënt of we de steunfiguren zullen betrekken bij de sessies.

Wij willen vooruit

We zijn vooruitstrevend. We zijn altijd op zoek naar manieren om nog beter maatwerk te kunnen leveren. Wij volgen vernieuwend ontwikkelingen binnen en buiten ons kader op de voet.
Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt staat onze deur wijd open om samen met u te onderzoeken of en welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.

Doel van de jeugd ggz binnen Ago is te werken naar dat :

De jeugdige functioneert naar vermogen leeftijdsadequaat in een steunend systeem.

Tweedelijns jeugdhulp wordt pas ingezet als de eigen kracht en eigen netwerk en voorliggende voorzieningen vanuit lokale team onvoldoende is .

Van ago kan worden  verwacht dat dat zij samen met het gezin en de verwijzer in gesprek gaat om af te stemmen op welke wijze efficiënt en effectief integrale zorg en ondersteuning wordt ingezet, hoe een steunend netwerk wordt ingezet en hoe de  eigen kracht van de jeugdige en of het gezin wordt versterkt. De verwijzer/lokale teams heeft de regisserende rol, tenzij anders wordt afgesproken. Ago en de verwijzer dragen zorg voor een goede samenwerking, communicatie en afstemming met alle betrokkenen. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld ook leerplicht of de sportclub.

AGO

werkt volgens één gezin, één plan, één regisseursmodel.
Uitwisseling vindt plaats binnen de kaders van de wet.

AGO

werkt systeemgericht.

AGO

draagt zorg op casus niveau voor goede samenwerking, communicatie en afstemming met alle andere mogelijke actoren,
waaronder lokale teams, andere aanbieders, onderwijs, vrijwilligers en het netwerk van de jeugdige of het gezin,
huisarts en hulpverleners van ouders.
De mogelijkheid bestaat om de ouders ook bij AGO te behandelen indien nodig.

AGO

biedt een integrale aanpak binnen de organisatie en binnen de keten ten behoeve van het behalen van de doelen en resultaat van de hulpverlening.

AGO

biedt zoveel mogelijk hulp in eigen vertrouwde omgeving.

AGO

is bekend met de sociale kaart van H10.

AGO

is gevestigd in Rijswijk en Den Haag.

AGO

is bekend met het lokale beleid van de gemeente en handelt daarnaar.

AGO

zoekt tijdens het hulpverleningstraject samen met de jeugdige en of het gezin naar mogelijkheden in het voorliggende veld om aan de gestelde doelen te werken. Bijvoorbeeld sport en lotgenoten contact. Waar mogelijk zet AGO collectieve hulp in i.p.v. individuele hulp.

AGO

stimuleert zoveel mogelijk dat deelname aan gewone activiteiten als school en sport tijdens het traject gewoon doorgaan of weer opgepakt worden. Scholing is heel belangrijk.

Als na intake blijkt dat AGO niet de ondersteuning kan bieden aan de cliënt of niet binnen de verantwoorde termijn kan starten met hulp, zorgt aanbieder voor passend alternatief voor de cliënt. Als het lokale team de verwijzer of regisseur is, overlegt AGO met het lokale team.

Om de resultaten van de behandeling te  meten gebruiken we  gevalideerde meetinstrumenten

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.
 • Werktijden Hulpverleners

  Hier bij AGO hebben we individuele hulpverlenerslijsten. Klik hieronder om het huidige tijdschema voor onze hulpverleners te bekijken.
  Lees verder
 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   8.30 - 17.00
  • Zaterdag
   Gesloten
  • Zondag
   Gesloten
 • Aanmelden

  • U kunt zich telefonisch aanmelden
  • Maandag - Donderdag
   8.30 - 12.30 / 13:00 - 17:00
  • Vrijdag
   8.30 - 12.00