Scroll Top
Madame Curielaan 10, 2289 CA Rijswijk
Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Bij systeemtherapie wordt gekeken naar de problematiek in samenhang met uw systeem.

Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijke rol speelt in uw leefwereld.
Te denken valt aan het gezin van herkomst, partner, kinderen, familie, werk school, vrienden.

Het systeem waar we in functioneren heeft invloed op onze identiteit en onze klachten.
Psychische aandoeningen hebben andersom invloed op de identiteit, het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon.

Doorgaans hebben ze ingrijpende gevolgen voor de sociale relaties en rollen van mensen.
Herstel van een psychische aandoening is dus niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel van sociale relaties en rollen.

Wij vinden het heel belangrijk om, indien nodig, te kijken hoe het systeem het individu beïnvloedt, maar ook hoe het individu invloed heeft op het systeem.

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie zijn specifieke vormen van systeemtherapie.
Bij relatie- en gezinstherapie worden de gesprekken gevoerd met beide partners of het gezin.

Omdat u als partners of gezin intensief met elkaar omgaat, is het belangrijk dat dit gebeurt in een rustige, open en evenwichtige sfeer.
Toch beïnvloedt u elkaar steeds door verschillende gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.
Door de wisselwerking met de andere gezinsleden is dit een zeer gecompliceerd proces.

Hierdoor kunnen er kleinere maar ook grote problemen ontstaan.
U kunt bij deze situaties denken aan ruzies tussen één of meerdere gezinsleden of een persoonlijk probleem van één gezinslid dat zoveel eist van de andere gezinsleden dat dit de draagkracht van het gezin te boven gaat.
Ook een andere ingrijpende gebeurtenis zoals gezinsuitbreiding, ernstige ziekte of het verlies van een gezinslid kan leiden tot problemen binnen de relatie of het gezin.

Samen met beide partners/de gezinsleden brengt de therapeut de problemen in de relatie in kaart.
Vervolgens gaat men tijdens de gesprekken samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen.

Het doel van relatie- of gezinstherapie is om de problemen te verduidelijken en de partners/gezinsleden vaardigheden aan te leren om beter met elkaar te communiceren.
Er wordt gestreefd naar een betere omgang met elkaar.
Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners/het gezin, bevredigend wordt.

De systeemtherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen; beide partners/de gezinsleden, zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de therapie te laten slagen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

Algemene Informatie

Een afspraak afzeggen méér dan 24 uur van tevoren kan kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of met uw behandelaar.

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht.

Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Om uw behandeling te kunnen uitvoeren zal er in een beveiligde omgeving een elektronisch
dossier worden aangemaakt.

De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar, hierna zal het worden vernietigd. U heeft het recht om gegevens uit uw eigen dossier op te vragen of te vernietigen, uitzonderingen daargelaten.

Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen en dient u zich te legitimeren.

Wij schrijven geen verklaringen rondom situaties waar direct materieel of juridisch belang bij is gemoeid.

De behandeling wordt vergoed (m.u.v. uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar indien er sprake is van een DSM-V diagnose die volgens de zorgverzekeraar onder vergoede zorg valt.


U ontvangt maandelijks een factuur van uw zorgverzekeraar.

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld.

De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Het beroepsgeheim is niet absoluut.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag (bij toestemming van u als cliënt) en moet (wanneer er sprake is van een reëel gevaar voor uzelf of andere personen, of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of  rechterlijk bevel) doorbreken.

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar.

Mocht u er samen niet uitkomen kan er een gesprek worden ingepland met uw regiebehandelaar. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen?

Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover kunt op de website vinden in het kwaliteitsstatuut.