suggestie

Als aanvulling op uw aanmelding verzoeken we u de Sterke Kanten en Moeilijkheden: Vragenlijst voor Ouders (SDQ-Dut) in te vullen

Zorgkaart Nederland is een website waarop patiënten hun mening kunnen geven over onder andere medisch specialisten,
ziekenhuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, woon- en verpleeghuizen.

U kunt uw ervaringen met onze locaties en zorgverleners delen via de website van Zorgkaart Nederland.