aanmelden

Aanmeldformulier
downloaden/uploaden

Aanmelden

Bij AGO kan men terecht met uiteenlopende psychische problemen waaronder: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D, somatisch-symptoomstoornis, autismespectrumstoornis, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen.

Niet verzekerde zorg is o.a. rouw, aanpassingsproblematiek en relatieproblematiek.

Voor de volgende problematiek kunt u niet bij ons terrecht: acute crisis-situatie, ernstige psychiatrische problematiek, verslaving als het de behandeling in de weg staat, verstandelijke beperking, ernstige eetproblematiek met dermate ondergewicht dat de gezondheid ernstig in het geding is, traumabehandeling als er gelijktijdig een rechtszaak loopt over het trauma.

 

Aanmeldprocedure volwassen GGZ

U kunt zich telefonisch aanmelden of via onderstaande link. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen en verzoeken we u de benodigde formulieren in te vullen. Er dient een geldige verwijsbrief van de huisarts aanwezig te zijn. Wanneer de formulieren en verwijsbrief in goede orde zijn ontvangen wordt de aanmelding de eerstvolgende dinsdag besproken door twee regiebehandelaren. Deze maken een inschatting of passende zorg geleverd kan worden. Indien wordt ingeschat dat onze instelling een passend zorgaanbod heeft wordt door het secretariaat een intakegesprek ingepland. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk (hiervan wordt u bij aanmelding op de hoogte gebracht). De eerste afspraak vindt plaats met een regiebehandelaar en een medebehandelaar. Het doel van dit gesprek is dat de u samen met de regiebehandelaar en behandelaar de hulpvraag bespreekt. Vervolgens wordt gekeken of en welke therapievorm passend is. Op deze manier bieden wij zorg op maat. Als de geadviseerde behandeling passend is binnen het behandelaanbod van Ago, dan worden de vervolgstappen besproken.

Voor meer informatie over de intakeprocedure en de behandeling zie ons kwaliteitsstatuut te vinden op onze website.

 

Aanmeldprocedure jeugd GGZ

U kunt zich telefonisch aanmelden of via onderstaande link. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen en verzoeken we u de benodigde formulieren in te vullen. Er dient een geldige verwijsbrief van de huisarts aanwezig te zijn. Wanneer de formulieren en verwijsbrief in goede orde zijn ontvangen wordt de aanmelding de eerstvolgende donderdag besproken door ons team van jeugdbehandelaren. Zij maken een inschatting of passende zorg geleverd kan worden. Indien wordt ingeschat dat onze instelling een passend zorgaanbod heeft wordt door het secretariaat een beschikking aangevraagd bij de desbetreffende gemeente. Zodra deze beschikking door ons is ontvangen zal ons secretariaat contact met u opnemen en wordt er een intakegesprek ingepland. De intake zal plaatsvinden met de jeugdige en beide ouders/gezaghebbenden.

Voor meer informatie over de intakeprocedure en de behandeling zie ons kwaliteitsstatuut te vinden op onze website.

U kunt zich telefonisch aanmelden, of via onderstaande link. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen en verzoeken we u de benodigde formulieren in te vullen.

 • Wachttijden

  De wachttijd is 3 weken

  Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren. Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding. De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen. Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

  Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.