aanmelden

U kunt bij Ago terecht voor zowel  basis generalistische zorg als specialistische GGZ.

 

Het verschil tussen  deze twee zit hem kort samengevat in de geschatte duur en intensiteit van de behandeling, en de daarbij passende diagnose.
De huisarts bepaalt in eerst instantie waar u voor in aanmerking komt, wij stemmen dit met hem/haar af.

Er zal een intake worden ingepland bij een regiebehandelaar.
Tijdens de intake worden uw klachten besproken en wordt er, indien hier sprake van is, een diagnose gesteld.

Ook geeft de regiebehandelaar uitleg over de gang van zaken omtrent de behandeling.
Vervolgens zal de regiebehandelaar aan de hand van uw klachten en persoonlijke voorkeur een behandelaar toewijzen.

 

Deze psycholoog zal uw vaste behandelaar zijn, en hier zullen afspraken bij worden ingepland met een frequentie die passend is bij de hulpvraag.
De regiebehandelaar blijft zijdelings betrokken bij het traject en is eindverantwoordelijk.

U kunt zich telefonisch aanmelden, het online aanmeldingsformulier invullen of het aanmeldingsformulier downloaden.

Online aanmelden

Aanmeldingsformulier downloaden

Maak een afspraak

  • Noodgeval

    Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten. (070) 302 9820