aanmelden

Aanmeldformulier
downloaden/uploaden

U kunt bij Ago terecht voor zowel  basis generalistische zorg als specialistische GGZ.

 

Het verschil tussen  deze twee zit hem kort samengevat in de geschatte duur en intensiteit van de behandeling, en de daarbij passende diagnose.
De huisarts bepaalt in eerst instantie waar u voor in aanmerking komt, wij stemmen dit met hem/haar af.

Bij AGO kan men terecht met uiteenlopende problematiek: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen, middel-gerelateerde en verslavingsstoornissen (niet ontgiften), persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D, somatisch-symptoomstoornis, periodiek explosieve stoornis. Niet verzekerde zorg is o.a. rouw, aanpassingsproblematiek en relatieproblematiek.
Exclusie-criteria: acute crisis-situatie, ernstige psychiatrische problematiek, verslaving als het de behandeling in de weg staat, verstandelijke beperking, ernstige eetproblematiek met gevaarlijk ondergewicht, traumabehandeling als er gelijktijdig een rechtszaak loopt over het trauma.

Intakegesprek

Er zal een intake worden ingepland bij een regiebehandelaar.
Tijdens de intake worden uw klachten besproken en wordt er, indien hier sprake van is, een diagnose gesteld.

Het doel van dit gesprek is dat de cliënt samen met de regiebehandelaar de hulpvraag bespreekt. Vervolgens wordt gekeken of therapie passend is en/ of de behandeling vergoed wordt door de verzekeraar. Op deze manier bieden wij zorg op maat. Als de geadviseerde behandeling passend is binnen het behandelaanbod van Ago, dan worden de vervolgstappen besproken. Als Ago de geadviseerde behandeling niet zelf kan aanbieden, wordt dit toegelicht en worden de alternatieven besproken. De regiebehandelaar verwijst de cliënt terug naar de verwijzer of externe behandelaar.

Ook geeft de regiebehandelaar uitleg over de gang van zaken omtrent de behandeling.
Vervolgens zal de regiebehandelaar aan de hand van uw klachten en persoonlijke voorkeur een behandelaar toewijzen.

 

Deze psycholoog zal uw vaste behandelaar zijn, en hier zullen afspraken bij worden ingepland met een frequentie die passend is bij de hulpvraag.
De regiebehandelaar blijft zijdelings betrokken bij het traject en is eindverantwoordelijk.

U kunt zich telefonisch aanmelden, of via onderstaande link. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen en verzoeken we u de benodigde formulieren in te vullen.

 • Wachttijden

  Op dit moment is de wachttijd afhankelijk van de hulpvraag ongeveer 3 tot 6 weken.

  Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren. Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding. De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen. Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

  Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.