aanmelden

Aanmelden
volwassenen

Aanmelden
Jeugd

Aanmeldformulier
downloaden

U kunt bij Ago terecht voor zowel  basis generalistische zorg als specialistische GGZ.

 

Het verschil tussen  deze twee zit hem kort samengevat in de geschatte duur en intensiteit van de behandeling, en de daarbij passende diagnose.
De huisarts bepaalt in eerst instantie waar u voor in aanmerking komt, wij stemmen dit met hem/haar af.

Intakegesprek

Er zal een intake worden ingepland bij een regiebehandelaar.
Tijdens de intake worden uw klachten besproken en wordt er, indien hier sprake van is, een diagnose gesteld.

Het doel van dit gesprek is dat de cliënt samen met de regiebehandelaar de hulpvraag bespreekt. Vervolgens wordt gekeken of therapie passend is en/ of de behandeling vergoed wordt door de verzekeraar. Op deze manier bieden wij zorg op maat. Als de geadviseerde behandeling passend is binnen het behandelaanbod van Ago, dan worden de vervolgstappen besproken. Als Ago de geadviseerde behandeling niet zelf kan aanbieden, wordt dit toegelicht en worden de alternatieven besproken. De regiebehandelaar verwijst de cliënt terug naar de verwijzer of externe behandelaar.

Ook geeft de regiebehandelaar uitleg over de gang van zaken omtrent de behandeling.
Vervolgens zal de regiebehandelaar aan de hand van uw klachten en persoonlijke voorkeur een behandelaar toewijzen.

 

Deze psycholoog zal uw vaste behandelaar zijn, en hier zullen afspraken bij worden ingepland met een frequentie die passend is bij de hulpvraag.
De regiebehandelaar blijft zijdelings betrokken bij het traject en is eindverantwoordelijk.

U kunt zich telefonisch aanmelden, het online aanmeldingsformulier invullen of het aanmeldingsformulier downloaden.

  • Wachttijden

    Op dit moment zijn vanwege de corona-crisis onze wachttijden langer dan gebruikelijk, ongeveer 8 weken. Op voorhand vindt eerst een korte telefonische intake plaats om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod en behandelmethoden. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.
  • Maak een afspraak

  • Noodgeval

    Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten.

    088 - 357 57 57